De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Florizoone

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door François Florizoone
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door François Florizoone

Cumuleo