De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philogeen Van Lierde

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philogeen Van Lierde
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philogeen Van Lierde

Cumuleo