De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fetten

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Catherine Fetten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Catherine Fetten

Cumuleo