De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Maria Vermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Maria Vermeiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Maria Vermeiren

Cumuleo