De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Vanneste

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Vanneste
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Patrick Vanneste

Cumuleo