De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Terweduwe

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Dirk Terweduwe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Dirk Terweduwe

Cumuleo