De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Palmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Palmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Palmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alain Palmans

Cumuleo