De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Martin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Martin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Francis Martin

Cumuleo