De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Line Haumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Line Haumont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Line Haumont

Cumuleo