De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Van Nuffel

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Van Nuffel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Bernard Van Nuffel

Cumuleo