De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Busquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Busquin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Philippe Busquin

Cumuleo