De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Reynders

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Reynders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Didier Reynders

Cumuleo