De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank De Backer

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Frank De Backer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Frank De Backer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Frank De Backer

Cumuleo