De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Youro Casier

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Youro Casier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Youro Casier

Cumuleo