De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annie Cool

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Annie Cool
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Annie Cool

Cumuleo