De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ignace Dereeper

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Ignace Dereeper
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ignace Dereeper
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Ignace Dereeper

Cumuleo