De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Content

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jurgen Content
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jurgen Content

Cumuleo