De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joachim Coens

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Joachim Coens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joachim Coens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joachim Coens

Cumuleo