De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilde Decleer

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Hilde Decleer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Hilde Decleer

Cumuleo