De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Van Sevenant

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Eric Van Sevenant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Eric Van Sevenant

Cumuleo