De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Jacques Carbonnelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques Carbonnelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jean-Jacques Carbonnelle

Cumuleo