De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Fortez

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Fortez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Fortez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Pierre Fortez

Cumuleo