De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul-Jacques de Favereau de Jeneret

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul-Jacques de Favereau de Jeneret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Paul-Jacques de Favereau de Jeneret

Cumuleo