De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elie Deblire

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Elie Deblire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Elie Deblire

Cumuleo