De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André-Marie Hubert

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door André-Marie Hubert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door André-Marie Hubert

Cumuleo