De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexandre Dupanloup

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Alexandre Dupanloup
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Alexandre Dupanloup

Cumuleo