De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Beghin

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Serge Beghin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Serge Beghin

Cumuleo