De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges De Coster

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges De Coster
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Georges De Coster

Cumuleo