De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Focant

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Henri Focant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Henri Focant

Cumuleo