De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Daussogne

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Daussogne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joseph Daussogne

Cumuleo