De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Natalie Marichal

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Natalie Marichal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Natalie Marichal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Natalie Marichal

Cumuleo