De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Levêque

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Nathalie Levêque
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Nathalie Levêque

Cumuleo