De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Targnion

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Muriel Targnion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Muriel Targnion

Cumuleo