De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques de Marneffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques de Marneffe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Jacques de Marneffe

Cumuleo