De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Kinnard

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Kinnard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Kinnard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Yves Kinnard

Cumuleo