De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erik Gerits

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Erik Gerits
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Erik Gerits

Cumuleo