De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Vandenbroucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2012 door Joris Vandenbroucke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2012 door Joris Vandenbroucke

Cumuleo