De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jens Eggers

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Jens Eggers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Jens Eggers

Cumuleo