De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Rastelli

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Anne-Marie Rastelli
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Anne-Marie Rastelli

Cumuleo