De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rik Röttger

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Rik Röttger
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Rik Röttger

Cumuleo