De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Florentinus Van Noppen

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Florentinus Van Noppen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Florentinus Van Noppen

Cumuleo