De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Schoofs

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Hans Schoofs
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Hans Schoofs

Cumuleo