De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Demortier

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Nathalie Demortier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Nathalie Demortier

Cumuleo