De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Riga

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Riga
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Vincent Riga

Cumuleo