De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Andries

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Mark Andries
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Mark Andries

Cumuleo