De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Claude Antoine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Claude Antoine

Cumuleo