De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugues Bayet

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Hugues Bayet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Hugues Bayet

Cumuleo