De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Bellens

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Peter Bellens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Peter Bellens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Peter Bellens

Cumuleo