De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Bogaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Anne-Marie Bogaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Anne-Marie Bogaert

Cumuleo