De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Bogaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2011 door Louis Bogaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2011 door Louis Bogaerts

Cumuleo